Урматтуу зыяратчылар,

Кыргызча сөздөрдүн этимологиясы жана орток түркчөдөгү маанилерине арналган сөздүк барактарына кош келдиңиз!

Бул сөздүк эмне жана эмне эмес экени жөнүндө Улан Мелисбектин блогунан деталдуу маалымат алсаңыздар болот.

Азырынча кыскача айтакетсек анда бул сөздүк күнүбүздүн кыргызчасында колдонулган сөздөрдүн кадимки түшүндүрмө сөздүгү болуп саналаалбайт.

Тескерисинче, бул сөздүк кыргызча сөздөрдүн булагы кандай болду экен, кайсы тилдерден келип биздикине кошулуп калган, орток түрк тилинде кайсы мааниде колдонулат сыяктуу суроолорду ачыктаган жана аларды жооптогонго аракет кылган бир эмгек.

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө
Келимесортировать по иконкам Соң жаңылама
аалам 2011-02-08 18:20
абд 2011-02-05 06:58
адалет 2011-02-05 16:32
адам 2011-02-05 17:11
адат 2011-02-05 16:34
адил 2011-02-09 00:13
адхам 2011-02-05 17:11
ажайып 2012-08-21 03:54
ажал 2011-02-05 15:55
ажар 2011-01-28 08:20
ажыдар 2012-08-19 11:25
айбан 2011-01-28 08:20
айкөл 2015-03-03 09:19
айт 2012-08-19 12:14
акбаб 2011-02-05 16:54
акбар 2012-08-21 04:35
аклак 2011-02-08 23:53
акмак 2011-02-08 18:27
акмар 2011-02-08 23:48
акмат 2011-02-08 23:51
акыбал 2011-02-09 02:55
акыл 2011-02-08 18:24
акыр 2011-02-05 17:01
ал 2011-02-17 06:15
алака 2011-02-23 00:09
али 2011-02-06 00:30
Алла 2011-02-08 18:19
ант 2011-02-18 04:25
апа 2011-09-01 06:32
апас 2011-02-05 06:58
апенди 2011-02-17 03:43
апыртуу 2011-01-28 08:26
апыртуучу 2011-01-28 08:27
ар 2011-09-03 03:12
аскер 2012-12-31 17:13
ачуу 2012-08-21 04:06
А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө