Kırgızça klavyalar

Kırgızça klavyalar

Kırgızça latın klavyasının aripter tartibi kanday boluşu kerek?

http://kyrgyzcha.org/klavya baragında berilgen klavyanın aripter tartibi Türkiyada koldonulgan Q-klavyasının negizinde atkarıldı. Jalgız ayırması Türkçödö bolgon, birok kırgızçada bolbogon "jumuşak g" tamgasının orduna kırgızça Ŋ, ŋ tamgası ornoşturuldu.

Eger aripter tartibi başkaça boluşu kerek deseŋiz anda pikiriŋizdi tömöndö belgilep jana bekemdep ketiŋiz, talkuulaylı.

Бул баракка 4 жорум кошулду

Kırgız Latın klavyasınan

Kırgız Latın klavyasınan kırgızçada koldonboyt dep # işaratının orduna № işaratın ornoşturup koydum ele, birok bügün twitterde oturup argasız anglisçe arıptaktaga ötüügö majbur boldum. # işaratın kayra kirgizişibiz kerek go deym. Birok № işaratı da kerektüü. Anı * jıldızçanın orduna ornoştursakpı, kanday deysıŋer? Başka arıp jana ışarattardın orduları jönündö emne deysizder?

# menen № işarattarı bir

# menen № işarattarı bir tüymödö, birinçisi shift tüymösünün basılışı menen çıgat, ekinçisi MacOSto alt tüymösü, Windows'to ctrl-alt tüymösünün basılışı menen çıgat. Birok koldonuuçulardın yŋgayına kırgızçada jışıraak (bolee intensivno) koldonulgan işarattardı shiftke baylap, seyregireek koldonulgandardı alt-ctrgo bayloo eŋ tuura bolot ele.

Mına arıptaktanın ekinçı iretine shift tüymösün basıp çıgarılgandar:

?!@№$%—&*()_+

Emi bulardı azırkı ordularına ornoşturup jatkanda tömöndögü printsipterdi tutup, oylordu jügürtkön elem:

1. TR-tr Q-arıptaktasına bir köp kırgız könüp kalgandır, alardın ıŋgayına jana ortok türk arıptaktaga jakınıraak tutuş üçün arıp orduların köp almaştırbaş kerek. Misalı, .:,; işarattarı TR Q arıptaktadagıday kaldı.

2. Oşol ele kezde TR Q-arıptaktası Twitter sıyaktuu özgö ışarattardı aktivdüü türdö koldongon sotsial torloru payda boluudan murun jaratılgan ele, oşonüçün keebir kemçilikteri bar, oşolordu jöngö sala ketiş kerek.

Misalı, standart anglisçe arıptaktada tartılgan tüymö işarattarın mümkün bolguça saktay ketişibiz kerek. Oşonüçün !@$%&*()_+-= öz ordularında kaldı. Birok ?nın tümösü : üçün koldonulganı üçün al ekinçı irettegi !nın janına ornoşturuldu.

Kırgızçada koldonulbagan #nın orduna №, ^nın orduna — (uzun defis) ornoşturuldu.

Emi Twitter üçün kerektüü #

Emi Twitter üçün kerektüü # işaratı kırgız tildüü twitçiler üçün aktualduu bolgonu üçün arıptaktanı kayra oylonuşturup çıgarışıbız kerek bolup jatat. # işaratın özünün orduna kayra ornoşturalı deylik, anda № işaratı kırgızçaga kançalık kerektüü, shift iretine ornoşturluşu kerekpi je alt-ctrlgo baylap salsak bolobu degen suroolor tuulup jatat.

№ işaratı kırgızça tekster üçün manilüü jana sözsüz türdö ıŋgayluurak bolgon shift iretine baylanışı kerek dep boljomoldoylu. Anda # işaratına tiybey, №-du ^ işaratının (shift+6) orduna, al tüymödö azır turgan — (uzun defis) işaratın - (kıska defis) işaratı menen bir tüymögö baylap salsakpı? Antsek anda _ (aldynky sızık) işaratın kayakka koebuz? Aldynky sızık birtop e-mail darekterin jazuusunda koldonulup jatat, anı da çetke kaguuga bolboyt.

Emi arıptaktanın oŋ jagında turgan kalkulatordo =/*-+ işarattarı bar, sol jagınan alardın biröösün alıp salsak eç nerse bolboyt degen oy tuulat. Birok, keebir arıptaktalarda (misalı üçün iPad üçün atayın çıgarılgan arıptaktada http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/01/ipad-keyboard-dock-pr-1.jpg) oŋdŋgu kalkulator jok, oşonüçün sol jakta kırgızça üçün abdan kerektüü işarattardı sözsüz türdö shift iretinin çeginde bereketişibiz kerek. Batpagandardı jana kırgızça üçün ançalık manilüü bolbogon işarattardı alt-ctrgo baylap salsak bolot.

Oşonüçün shift iretinde kaltıruu üçün tömöndögü işarattardın arasınan üçöönü tandap, biröönü çıgarıp salışıbız kerek bolup jatat:

№#—-