эмгек emgek

: emek, emğek
    -ысым
  1. Бир ишин жасоо үчүн каржанган (сарпталган) дене же акыл күчү: «Бүгүн мен эмгек айлыгымды алдым.»

  2. Узун жана жоруучу, өзөндү иш: «Ыңкылап менин баардык эмгегимди тепселеп жокко чыгарды».

  3. Белгилүү бир максатка жетүү үчүн адам баласынын табигый жана коомдук чөйрөсүн жана өзүн өзгөрткөн иш мөөнөтү.

    эмгек каржоо - чабалоо, аракет кылуу.

«эмгек» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө