ыстыпа ıstıpa

Арабча: istifa استقالة
    -ысым
  1. Кызматтан кетүү, пенсияга чыгуу, иштен бошонуу: Бүгүн Атамбай мырза Бабан мырзанын өкмөтүн ыстыпага жөнөттү.

«ыстыпа» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө