урмат urmat

: hurmet, hürmet
http://kyrgyzcha.com
Булак: andreaspieralli.eu
    -ысым
  1. Сайгы, сый

-Тиешелүү келимелер

«урмат» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө