таала taala

Арабча: teala
    -ысым
  1. Арабча «Жүксөк болсун» (Жогору болсун) маанисинде бир айтылыш болуп Алла[х] аты менен бирдикте колдонулат: Алла[ху]-таала.

-Ачыктама

Кыргызчада «Таала» деп айтылганы менен арабча, парсча, түркчө «Тэаля» деген тыбыш менен айтылат.

«таала» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө