сүрүм sürüm

Түркчө: sürüm sürüm
    -ысым
  1. Версия, бычым.

  2. Бир соода товардын сатышка чыгарылуусу: «Бул товардын сүрүмү калбады, кийинки айда келет.»

  3. Бир акчанын укукий күчтө болушу: «Кыргызстанда совет доорундагы рубль нэчакта сүрүмдөн чыгарылган.»

«сүрүм» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө