сүрмөк sürmök

Түркчө: sürmek sürmek
    -этиш
  1. Жөнөтүү (жөндөндүү).

  2. Алпаруу, айдоо: «16-чы жылы орустардан баскынына үрккөндөр айла жок Кытайга сүрдү».

  3. Берүү, созуу, сунуштоо: «Жаңы кайнатылган самоорду алып кирип, чыныга чай куйуп мага сүрдү».

  4. Тийдирүү, тийгизүү: «Бойоону чачтарыма сүрүү үчүн башымды ийдим».

  5. Узоо, өтүү, кечүү, убакыт өткөрүү: «Кыргыздар 70 жыл бойунча совет өкүмүнүн астында жашоо сүрдү».

-Тиешелүү келимелер

«сүрмөк» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө