сүйрөмөк süjrömök

Түркчө: sürümek sürümek
    -этиш
  1. Бир нерсени жерден көтөрбөй туруп тартып же түртүп жылдыруу.

  2. Күчкө салып оордунан жылдыруу.

«сүйрөмөк» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө