сый syj

Түркчө: saygı
    -ысым
  1. Мааниси, баасы, үстүндүгү, жашы, пайдалуулугу, акылдуулугу үчүн бирөөгө карата этияттуу, өлчүлүү дооронууга себеп болгон сүйүү сезими, урмат, ихтирам.

  2. Башкаларды рахатсыз этүүдөн (тынчсыздандыруудан) тартынуу сезими.

-Тиешелүү келимелер

«сый» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө