сироп sirop

Арабча: şurūb شرب
    -ысым
  1. Көпкө чейин кайнатылып коюлаштырылган шербет.

  2. Аркайсы мөмөлардүн жанан шекерди кайнатып жасалган ичимдик.

  3. Шекер аралаштырып жасалганы үчүн абдан таттуу кою суусндук түрүндөгү ылаажы (даары): Кубат сиробу.

-Ачыктама

Бул сөз арабчадан батыш тилдерине өтүп бизге орусча аркылуу кирген.

«сироп» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө