сарымсак sarımsak

Түркчө: sarımsak
http://kyrgyzcha.org
Булак: Интернет
    -ысым
  1. Жалбырактарында, сабында жана топурак алдындагы соганында жыттуу майы бар бир маданий өсүмдүк (Allium sativum).

  2. Бул өсүмдүктүн баарат түрүндө колдонулган бөлүмү.

    Оозум жыттангандай сарымсак жебедим - Жоопкерчилигинен, натыйжасынан коркушум керек болотурган кандайдыр бир жаман иш кылган жокмун.

    Сарымсакты келин кылып алыптыр да кырк күн жыты чыкпаптыр - Инсандар жаман жактарын оңою менен тышка чыгарбайт, белгилүү кылбайт.

«сарымсак» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө