сарт sart

Парсча: sōġd سغد
http://kyrgyzcha.com
Булак: wikipedia.org
    -ысым
  1. Тарыхий Согдиана өлкөсүнүн жашоочсу.

«сарт» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө