сапат sapat

Арабча: ṣifat
    -ысым
  1. Бир ысымды (нерсени) жери, оруну, түсү, ирети ж.б.у.с. өзгөчөлүктүрү тарабынан белгилеген келиме: Ак (үй), чырактуу (кыз), жети (күн), ушул (сөздүк) сыяктуу.

  2. Жүзү, кылыгы же тышкы көрүнүшү.

«сапат» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө