саман saman

Түркчө: saman
    -ысым
  1. Эгин сабалып дааналары (тукуму) айырылгандан кийин калган жана айбандарга жедирилетурган саптар.

«саман» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө