сабиз sabiz

Парсча: sabzi سبزی
    -ысым
  1. Бышырыла же желетурган өсүмдүктөр же булардын дааналары, зарзабат.

«сабиз» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө