орток ortok

Түркчө: ortak
    -ысым
  1. Бирдикте иш жазаган, ортоктошо пайда аркылуу бирбирине тиешелүү кишилердин ар бирөөсү, шерик.

  2. -сапат
  3. Бирден көп тараптарды кызыктырган, аларга тиешелүү болгон, алардын катышуусу менен болгон, аларды бирбирине байлаган.

-Тиешелүү келимелер

«орток» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө