мыйзам mıyzam

Арабча: niẓām نظام
    -ысым
  1. Тартип, фундамент, негиз, салт, адат, мекеме, администратор, композитор.

-Тиешелүү келимелер
-Ачыктама

Кыргызчада канун (law, закон) катары колдонулат, бирок булагы болгон арапчадан түздөн түз которулушу бир тартипти, бир системаны белгилейт.

Кыргызчада Назим түрүндөгү ысым катары кезиккен niẓām келимесине тиешелүү نظام (nazzām) кандайдыр бир тартипти, системаны камсыздандырган башкаруучуну белгилейт.

«мыйзам» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө