майрам mayram

Түркчө: bayram
    -ысым
  1. Улуттук же диний көз караштан манилүү болгон жанна кутталган бир күн же бир канча күндөр. Өзгөчө сүйүнүчтүү бир күн.

  2. -метафора
  3. Сүйүнүч, наша.

«майрам» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө