конок konok

Түркчө: konak
    -ысым
  1. Бийик жана көркөмдүү үй.

  2. Мусапыр

  3. Жолчулук сапарында түнөйтурган жер.

-Тиешелүү келимелер

«конок» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө