кереметтүү keremettüü

Арабча: kerāmet
    -сапат
  1. Табийгаттан тышкары бир күчкө ээ.

  2. Керемет көрсөтөбилген кимдир бирөө.

«кереметтүү» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө