керебет kerebet

Грекче: kerevet
    -ысым
  1. Үстүнө төшөк салынып жатууга же отурууга жараган тактай.

-Ачыктама

Сөздүн булагы орусча эмес, грекче. Орусча «кровать» да грекчеден келген.

«керебет» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө