кардаш kardaş

Түркчө: kardeş
    -ысым
  1. Ата-энеси, атасы же энеси бир балдардын бирбирине карата аты: Өз кардаш, Өгөй кардаш, Кыз кардаш, Эркек кардаш.

  2. Жашы кичик бала.

  3. Бирбири менен достугу же байланышы бар кишилердин ар бирөөсү.

-Тиешелүү келимелер

«кардаш» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө