кабар kabar

Арабча: habar خبر
    -ысым
  1. Болгон нерсе жөнүндө жаңылык, маалымат, билги. Көптүк формасы أخبار (акбар).

-Тиешелүү келимелер

«кабар» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө