зыяратчы zyjaratçy

Арабча: ziyāret
    -ысым
  1. Зыярат кылган, зыярат эткен, зыяратка кеткен же келген кимдир бирөө.

-Тиешелүү келимелер
-Ачыктама

Өзү арабча болгон ziyāret сөзүнө түркчө 'çi' куйругу кошулуп жасалат.

«зыяратчы» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө