дөөлөт döölöt

Арабча: dövlat دولة
    -ысым
  1. Топурак бүтүндүгүнө ээ бир калк же калктар тобу уюштурган саясий тартип, мамлекет: Кыргыз дөөлөтү.

  2. Дөөлөттүн жөнөтүм (башкаруу) органдары.

  3. -метафора
  4. Чоңдук, бийиктик.

  5. Бакыт, таалай.

-Ачыктама

Кыргызча, казакчада төртүнчү маани (бакыт, таалай) аркылуу «мүлк» катары да түшүнүлүп калган. Түркчө, татарча, азериче, өзбекче, уйгурчада сөздүн арабча оригиналынын түздөн түз которулушу маанисинде сакталып келген.

«дөөлөт» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө