бак bak (I)

Парсча: bağ bāġ
    -ысым
  1. Жүзүм күтүктөрү тигилген топурак, бакча.

  2. Мөмө бакчасы.

бак (II)

Түркчө : бак bak
    -этиш
  1. бакмак этишинин формасы.

«бак» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө