аскер asker

Арабча: asker عسكر
    -ысым
  1. Бир ордо ичинде кызмат өтөгөн бир киши; аскердик жасаган бир киши.

  2. Аскерий бажарысы же тажрыйбасы бар бир киши: Мустафа Кемаль Ататүрк улуу бир аскер эле.

  3. Атайын тандалган жана тартиптелген бир өлкөнүн аскерий кубаты, күчү.

«аскер» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө