апа apa

Түркчө: aba, abla
    -ысым
  1. Кимдир бирөөнүн өзүнөн жашы улуу болгон кыз кардашы, эжеси.

  2. Улуу кыз кардаштай, эжедей сый, урмат карсөтүлгөн кыз же катын.

  3. Эне

-Тиешелүү келимелер
-Ачыктама

Кыргызчада үчүнчү мааниси кеңири тараганы менен казактар дагыл баардык башка түрк элдеринде биринчи мааниде колдонулат. Кыргызстандын кээ региондорунда «апче» -> «эпже» -> «эже» формаларында колдонулат.

«апа» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө