айкөл ayköl

Арабча: haykal هَيْكَل
    -ысым
  1. храм, скульптура, эстелик

Бул баракка 1 жорум кошулду

Бул сөз жөнүндө маңкурттан

Бул сөз жөнүндө маңкурттан сурасаң ал дароо «Ал сөз Манас эпосунан чыккан» дейт. Дастандагы баардык сөздөр же түркий, же моңгол, же арапча, же парсчадан келбегенсип. Анан эптеп септеп бир маани таап (орусчага благородный деп которуп жүрүшөт) аны караңгы элге жайышат.

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө